Skip to content
Дезинфекция и защита от

Ефектите от коронавируса държат хората и икономиката в напрежение, а
разбирането за хигиената се е промени коренно през изминалите месеци.
Днес всеки контакт с други хора е потенциален източник на опасност.

В хода на пандемията преразгледахме нуждите на хората и днес
предлагаме дезинфекциращо решение, което да гарантира високо ниво на
сигурност за период от една година.

Ние можем да ви помогнем с трайна дезинфекция!

Нано Сейф предлага уникално третиране за дезинфекция на повърхности.

Можем да ви помогнем незабавно и лесно, за да осигурим на вас, вашите служители и клиенти оптимална защита за период от една година.

Нека вашите бизнес и лични помещения и вещи са покрити с нашата дълготрайна повърхностна защита от микроби, вируси, плесен и всички
нежелани зарази!

Какво правите, когато сте в постоянен контакт с други хора?

Дезинфекцията с конвенционални химически агенти предпазва само за момента. Всеки следващ контакт замърсява повърхностите
наново и крие риск от зараза. Според Института Робърт Кох рискът от
инфекция както на повърхността, така и във въздуха поради предаването на
аерозоли е почти еднакъв. 

Специалните времена изискват иновативни решения!

С КАКВО СЕ БОРИМ

Ние се борим срещу микроби, вируси, бактерии по нов и вече високо оценен начин!

Ние третираме повърхностите с иновативен дезинфекциращ препарат, за да може да имате:

Постоянна дезинфекция

Използваме иновативен препарат разработен в Германия, който работи за постоянната дезинфекция и хигиенна защита от всички микроби, вируси и бактерии на третираните от нас места.

Една година трайно решение

Услугата ни е подплатена с лабораторни тестове, които гарантират, че за период от година ще имате трайна хигиена за бутони, телефони, клавиатури и други устройства за въвеждане и вещи, които редовно се докосват и използват.

Незабавен ефект и противообрастване

Дезинфекциращият слой, който нанасяме започва да убива всички микроби за секунди и има фективност срещу замърсяване на повърхности и в съдове за съхранение и резервоари за вода.

Лесно почистване след обработка

След като нанесем защитния слой ше можете лесно да поддържате и почиствате всичко обработено, нашето решение работи срещу варовик, за стъклени и други екрани и още!