Skip to content
slider-1
Технология
Постоянна антимикробна защита за една година
slider-2
Технология
Трайно убива микроорганизмите и възпрепятства растежа на бактерии, гъбички, водорасли и плесени

Продукти

Ние работим с проверен продукт, Liquid Guard. Той е разработен в Германия и тестван многократно за своите антимикробни свойства.

С нашето дезинфекциращо решение ще предпазите служителите, работниците и посетителите си от ежедневното прехвърляне на микроби при контакт ръка-повърхност-ръка при контакт с вещи. Покритието предпазва от лоши хигиенни навици за изключително дълъг период в сравнение с традиционните дезинфекции – над една година!

Съгласно Протокола за безопасност на Министерството на здравеопазването на България, има изисквания и стъпки за изпълнение на дезинфекционни мероприятия. Те се правят във връзка с епидемичното разпространение на различни бактерии, вируси, вкл.COVID-19. Този протокол гласи, че контактните повърхности, като плотове, работно оборудване, дръжки на врати и парапети и други, трябва са видимо чисти по всяко време и да се почистват периодично и ежедневно.

Тези правителствени препоръки са ясни, но всички добре знаем, че не всеки ще изпълнява тези задачи по почистване с най-голямо внимание към детайлите и изискваната точност.

Ние предлагаме първа линия на защита, която ще поддържа вашите повърхности напълно почистени и хигиенизирани, с продължителност една година.

Ако повърхностите не се почистват или хигиенизират правилно поради неправилна техника или неправилно използване на дезинфектант, нашата антимикробна повърхностна защита е налице като резервно копие.

Тогава препоръките на правителството могат да се прилагат рутинно с кърпа, без да е необходимо да се използват други антибактериални почистващи препарати – като по този начин се намалява биоцидният отпечатък.

Как работи

НаноСейф благодарение на Liquid Guard ще създаде невидима физическа бариера за унищожаване на микробите.

 1. Защитените от нас повърхности действат като слой мечове за защита срещу растежа на микробите.
 2. Положително зареденият азотен атом привлича отрицателно заредените клетъчни мембрани и така пробива всички микроби.
 3. Това физическо убиване прекратява живота на микробите.

Доказано е, че този ефект работи!

ПРЕДИМСТВОТО НИ С LIQUID GUARD

Liquid Guard се използва с мокро нанасяне и запазва и задържа стойността на всеки елемент, който имате!

Ние поставяме невидима бариера срещу заплахите и защитаваме най-ценните активи – здравето и благополучието ви.

Повечето търговски антимикробни средства, използвани за обработка на повърхности, действат унищожително на бактерии и гъбички, но много от тях имат ограничен ефект, тъй като не образуват силна връзка с повърхността, те се освобождават и разпръскват в околната среда. Там те след това се абсорбират както от човешки, така и от животински клетки и това може да повлияе неблагоприятно на тялото ни.

За разлика от конвенционалните методи обработката с Liquid Guard осигурява дългосрочен контрол на растежа на микроорганизмите върху третираната повърхност. По този начин не се изисква дълго излагане на влияния на активни вещества, не се развиват микроби на третираната повърхност и не се дава възможност на микробите да мутират и да развият защитни сили.

Недостатъци при стандартна дезинфекция с препарати

 • Прекъсване на работния процес
 • Често приложение, a кратка ефективност
 • Алергични реакции
 • Голям разход на време поради многократното приложение
 • Висока цена за една година
 • Замърсяване на околната среда, ако не се използват правилно

Предимства при третиране с Liquid Guard

 • Не се прекъсва работния процес
 • Еднократна употреба
 • Дълготрайна ефективност – 1 година
 • Не предизвиква алергични реакции
 • Спестява време сравнено с класически дезинфектант
 • Спестява разходи за хигиена за периода
 • Няма повторно предаване на микроорганизмите

ДЕЙСТВИЕ

Антибактериално

Широка антибактериална активност (включително срещу устойчиви бактерии)

Антивирусно

Доказана ефективност срещу SARSCoV2 (коронавирус) и други вируси като Инфлуенца-грип А

Спира миризми

Предотвратява микробни миризми

Фунгицидно

Постоянна функция срещу различни гъбичи и техните спори

Защита от акари

Лишава акарите от домашен прах от храна

Без плесени

Предотвратява растежа на плесени върху гладки и текстурирани повърхности

За лесно чистене

Прави много лесно почистването и отстраняването на варовик, сажди, мазнини, прах и други

Носи спокойствие

Създава увереност, удобство и безопасност

Без вредни вещества

Не съдържа флуор, токсични вещества, като PBT или vPvB

Дерматологично тестван

С оценка „Отлично“

360° защита

Ние използваме препарат доказал ефективността си.

Някои от най-разпространените бактерии, водорасли, вируси и спори, с които се борим са:

 • Micrococcus sp.
 • Staphylococcus epidermidis
 • Enterobacter agglomerans
 • Acinetobacter calcoaceticus
 • Methicillin-resistant Staphylococcus aureus
 • Staphylococcus aureus
 • Klebsiella pneumoniae
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Streptococcus faecalis
 • Escherichia coli
 • Citrobacter diversus
 • Salmonella typhosa
 • Proteus mirabilis
 • Salmonella choleraesuis
 • Corynebacterium bovis
 • Xanthomonas campestris
 • Mycobacterium smegmatis
 • Mycobacterium tuberculosis
 • Brucella canis
 • Brucella abortus
 • Brucella suis
 • Streptococcus mutans
 • Bacillus subtilis
 • Bacillus cereus
 • Clostridium perfringens
 • Haemophilus influenzae
 • Lactobacillus casei
 • Leuconostoc lactis
 • Listeria monocytogenes
 • Propionibacterium acnes
 • Proteus vulgaris
 • Pseudomonas cepacia
 • Pseudomonas fluorescens

СТАНДАРТи и сертификати

Материалите, с които работим са разработени в Германия от компанията Nano Care. За тях тя е отличена с награда за иновации.

Продуктите са преминали през множество тестове и са одобрени за ползване, те отговарят на европейските и световни стандарти, някои от които са:

 •  EN ISO 13034: 2009
 •  EN ISO 14325: 2004
 •  EN ISO 14605: 2005
 •  EN ISO 343: 2010
 •  EN ISO 342: 2004
 •  EN EN 14058: 2004
 •  DIN EN 1504-2:2015
 •  ISO 20645
 •  DIN EN ISO 20743
 •  ISO 22196
 •  DIN EN 14119
 •  AATCC 100
 •  ISO 4920
 •  ISO 9865:1991
 •  VO EG Nr. 1935/2004
 •  VO EG Nr. 10/2011
 •  Okötex 100
 •  ISO 11507 A
 •  ISO 11998
 •  ASTM-E2149-01
 •  ISO 20743:2013